Fraktúra / Zlomenina /

Najčastejšie k nám prichádzajú ortopedickí  pacienti s rôznym typom fraktúr. U mačiek sú to poranenia panvy, dlhých kostí hrudných a panvových končatín. U psov zlomeniny rebier, prstov, lopatky, trieštivé zlomeniny predlaktia a iné. Vďaka pokroku veterinárnej medicíny a využitia najmodernejších osteosyntetických implantátov, ktoré používame, sa výrazne skracuje doba rekonvalescencie a zachováva sa plná funkčnosť pohybového aparátu. 

Ako sa zachovať v prípade zlomeniny?

V prvom rade je nevyhnutné zachovať triezvu myseľ a neprepadnúť panike. Naše milované zviera je vo veľkom strese, poranenie ho bolí a náš strach mu určite na utrpení nepomôže.  Naopak by sme mali navodiť pokojnú atmosféru a vystrašeného pacienta upokojiť.

Ak je poranenie sprevádzané krvácaním, je nevyhnutné ranu stabilizovať kusom gázy alebo odevu.  Otvorenú zlomeninu okamžite prekryť a najlepšie zafixovať pevnou podložkou. Správanie bezprostredne po úraze je veľmi dôležitou anamnestickou informáciou pre veterinárneho lekára. Zvracanie, upadnutie do bezvedomia, dýchavičnosť, krvácanie z nosa, úst a iné môže byť veľmi nápomocné pri stabilizácii pacienta.

Po rýchlej stabilizácií je nevyhnutné zavolať pomoc veterinára alebo navštíviť veterinárnu pohotovosť. Pacient sa musí dôkladne vyšetriť klinicky, RTG a USG prístrojom.  Ak sa vylúči vážne poškodenie vnútorných orgánov, pacienta lekár premedikuje a podáva lieky na tlmenie akútnej bolesti. 

Kedy pristúpiť k operácií fraktúry?

Po stabilizácií akútneho poranenia, ako je krvácanie, poranenie hlavy, chrbtice, hrudníka a  brucha, je nevyhnutný monitoring v hospitalizácií. Starostlivo sa pripraví kondícia organizmu na anestéziu, vykoná sa predoperačné vyšetrenie.

Ortopedický zákrok sa môže uskutočniť do piateho dňa od úrazu, za predpokladu správnej fixácie fraktúry bandážou alebo dlahou. V prípade otvorenej zlomeniny sa rana musí dôkladne vyčistiť v úplnej  sedácii, následne sa podávajú širokospektrálne antibiotiká na potlačenie infekcie.

Po operácii?

Vo väčšine prípadov, ak sa nejedná o polytraumatického pacienta (mnohopočetné zlomeniny na rôznych miestach tela, poškodenie vnútorného orgánu) opúšťa pacient hospitalizáciu do 48h od operácie.

Majiteľ je informovaný o pooperačnej starostlivosti a pacient sa spokojne vracia do domáceho prostredia, ktoré je nevyhnutnou súčasťou psychickej pohody a rýchlej rekonvalescencie.