Kardiologický Pacient

Ochorenie srdca?

Táto otázka je často zvažovaná pri diferenciálnych diagnózach s prejavmi klinických príznakov rôznych nozologických jednotiek.

Každý majiteľ svojho zvieracieho kamaráta by mal mať na pamäti pár základných klinických príznakov, kedy s najvyššou pravdepodobnosťou môže ísť o ochorenie srdca. Jedným z prvých príznakov je znížená aktivita jedinca pri bežných činnostiach, občasný kašeľ (väčšinou u mačiek chýba) so stúpajúcou frekvenciou. Následne sa synergicky vyvíjajú ďalšie príznaky ako napríklad: sťažené dýchanie a dýchavičnosť, cyanotické sliznice a jazyk, zväčšenie objemu brucha v kratšom časovom období, inapetencia, strata telesnej hmotnosti a slabosť až neschopnosť chôdze panvových končatín (častejšie u mačiek).

Je to iba niekoľko základných klinických príznakov , z ktorých už prítomnosť jedného predstavuje pomyselný „varovný prst“ a nutnú skorú návštevu u veterinárneho lekára. Je veľmi potrebné neváhať a konať rýchlo, pretože niekedy ani najmodernejšie medicínske postupy nedokážu zvrátiť nezvrátiteľný stav.

Podrobnými diagnostickými metódami ako sú RTG vyšetrenie, ultrasonografia,  EKG, doppler, rozbor krvi, etc., sme schopní nájsť príčinu a potvrdiť, respektíve vyvrátiť suspektnú diagnózu a následne nájsť východisko z niekedy bezvýchodiskovej situácie, kde následná liečba môže predĺžiť vaše spoločné chvíle aj o niekoľko rokov.

 

MVDr. Pavol Kaňuch /  lekár kardiológ