Onkológia

Strašiak veterinárnej medicíny. Práve nedostatočná informovanosť a strach z tejto zákernej choroby často zapríčinia neskorú diagnostiku. Skoré riešenie onkologického ochorenia je dôležitým faktorom v úspešnosti celej terapie.

Čo je to onkológia?

Je to medicínsky výraz náuky o tkanivách, ako jeden zo základných stavebných kameňov našich organizmov. S našimi tkanivami je všetko v poriadku až do momentu, kedy sa bunka, alebo skupina buniek pod vplyvom genetickej mutácie začne nekontrolovateľne deliť. Začnú rásť a expandovať napriek škodlivému vplyvu pre organizmus. Svojou vysokou metabolickou aktivitou a agresivitou na okolité tkanivá, sú veľkou hrozbou pre existenciu jedinca.

Odhalenie

Zmena správania, zmena kvality kože, srsti, krívanie, inapetencia, pomočovanie, hrčka, to všetko môžu byť príznaky ochorenia, ktoré sa nešpecificky prejavuje. Onkologický pacient môže byť mladý, starý, zanedbávaný ale aj špičkovo chovaný pes, mačka či iné záujmové zvieratko. Dôležité je pri každej zmene, navštíviť odborníka a poradiť sa o zdraví nášho miláčika.

Včasná diagnostika

Je druhý krok, ktorý je veľmi dôležitý a rozhodne o ďalšom vývoji choroby a menežmente terapie. Rozhodujúcim faktorom je rozoznať, skrytý príznak od nebezpečného ochorenie. Často napodobňuje hormonálnu deficienciu, infekčné ochorenie, parazitózu a iné druhy chorôb. Dnešná medicína disponuje laboratórnou a zobrazovacou technikou, ktorá urýchľuje celý proces diagnostiky.

Naše zvieratko má rakovinu

Veta ktorej sa určite chceme všetci vyhnúť, ale čoraz častejšie sa stretávame s vyšším výskytom tohoto zákerného ochorenia v reálnom živote našich zvierat. Otvorí sa množstvo otázok, Prečo práve naše zvieratko? Čo bola príčina ochorenia? Čo budeme robiť?
V tejto chvíli je dôležité po presnej diagnostike zvoliť a optimalizovať terapiu, ktorá je vždy šitá na mieru každého pacienta. Diskusia a pravdivá informovanosť je nevyhnutná. Dnešná veterinárna medicína disponuje predovšetkým precíznou chirurgickou terapiou v spojitosti s chemoterapiou pacienta, ktorá je rozdelená do aplikačných cyklov.

Chemoterapia

Nikdy nedopustíme aby sa trápil! S takouto reakciou sa stretávame vždy keď sa spomenie chemoterapia ako možnosť terapie. Chemoterapia u zvieracieho pacienta nemá takú úspešnosť ako u človeka, ale ani toľko nežiadúcich účinkov. Nevypadáva srsť a málokedy sa stretávame so zvracaním. Chemoterapia nie je možná u všetkých typov nádorového ochorenia, pri konkrétnych typoch nádorov má veľkú terapeutickú úspešnosť. Neoddeliteľnou súčasťou terapie je revízia celého organizmu, podrobné orgánové vyšetrenie, prognostické zhodnotie a odhad kvality života pacienta po terapií. Po zvážení všetkých faktorov sa zvolí postup liečby, kombinácia a frekvencia aplikácií.

Nový začiatok

Po úspešnom potlačení ochorenia je nevyhnutná pravidelná kontrola pacienta a konzultácie. Úprava biorytmu, výživy a iných návykov pacienta. Dávame pacientovi novú šancu žiť. KONTAKT

Najčastejšie diagnostikované zhubné nádory

  • Hemangiosarkóm
  • Lymfóm
  • Fibrosarkóm
  • Adenokarcinóm mliečnej žlazy
  • Adenokarcinóm paraanálnych žliaz

Operácia Drobných Zvierat 

Maligný Nádor Potkana -  Operácia v Inhalačnej Anestézií 


Tumo Ovária  - mladá sučka po vyoperovanom tumore ovária