Parazity

Čo je to odčervenie?

Je to zaužívaný výraz chovateľov na pravidelnú dehelmintizáciu zvieraťa. Pes, mačka, ale aj každé iné zviera v kontakte s vonkajším prostredím je vystavené hrozbe parazitárneho ochorenia. Parazity sa vyskytujú všade okolo nás vo forme vajíčok alebo latentných larválnych štádií. Pes, mačka, drobný hlodavec, exotické zviera je vysoko kontaktné s vonkajším prostredím za predpokladu že chodí von, alebo pri venčení pojéda trávu, listy, konzumuje zeleninu, ovocie. Pes pri venčení skúma, koštuje a čuchá každý zaujímavý predmet. Ak sa pri rovnakom mieste vystrieda za deň niekoľko jedincov, pravdepodobnosť prenosu je veľmi vysoká. Sociálne správanie psov pachová identifikácia, lízanie je neoddeliteľnou súčasťou každodennej vychádzky. Mačky chodiace von lovia, ochutnávajú dobroty, ktoré tak isto môžu byť zdrojom parazitárneho ochorenia. Drobné zvieratá ako morské prasiatko, škrečok, korytnačky a iné, konzumáciou trávy a listov sa vystavujú nebezpečenstvu nákazy.

Aké vnútorné parazity trápia naše zvieratá?

Všeobecné pomenovanie vnútorných parazitov je endoparazit. Je to organizmus ktorý potrebuje k svojej existencii hostiteľský organizmu na ktorom parazituje. Parazit žije vždy na úkor hostiteľského organizmu, svojou prítomnosťou oslabuje a vyčerpáva. Parazit pôsobí na hostiteľa svojim zhubným spôsobom života, odoberá výživné látky, mechanicky poškodzuje pri migrácií lariev cez tkanivá, traumatizuje orgány v mieste výskytu. Mnohé parazity vylučujú toxíny vznikajúce ich metabolizmom. Toxické pôsobenie ovplyvňuje stav imunity, aktivitu a zažívanie hostiteľa. Parazity môžu byť jednobunkové protozoa napr Giardia, oblé červy napr. škrkavky, hlísty, ploché červy – pásomnice.

Priebeh ochorenia

Jedinec vystavený infekčnému štádiu parazita sa nakazí väčšinou perorálnou cestou t.j. ústnou dutinou. Vajíčko vplyvom vnútorného prostredia hostiteľa premieňa svoje obaly a mení sa na vývojové štádium larvu resp. dospelého jedinca. Parazit rozlišuje druh zvieraťa, niektoré parazitujú v rôznych orgánových sústavách podľa živočíšneho druhu organizmu. Napr. psia škrkavka parazituje v čreve psa, u človeka sa dospelý jedinec nevyvíja ale larvy migrujú v kostrovej svalovine, orgánoch. Parazitóza škŕkavkami pre človeka predstavuje nebezpečenstvo priameho poškodenia vnútorných orgánov, ale aj napríklad vážne poškodenie zraku z dôvodu migrácie lariev do zrakového nervu alebo sietnice oka. Dospelý jedinec v tráviacom ústrojenstve vylučuje vajíčka, larvy ktoré sa dostávjú trusom von z organizmu.

Ako chrániť naše zvieratá?

Nové poznatky, štúdie a výskum vplyvu parazita na organizmus vedie veterinárnu medicínu od zaužívaného pravidelného odčervovania pomocou tabliet, gelu alebo pasty. Sústreďuje sa viac na ochranu samotného zdravia zvieracieho pacienta, samozrejme dodržiava prioritu v ochrane zdravia človeka v prípade zoonózy. Zoonóza je ochorenie prenosné bezprostredne na človeka. Dôležitým faktom ale zostáva samotná toxicita protiparazitárneho prípravku na organizmus, predovšetkým orgány ako pečeň, obličky, kostná dreň. Dôležitý je individuálny prístup v protiparazitárnom opatrení ku každému pacientovi podľa plemena, veku, pohlavia. Inak sa musí pristupovať k psom, zvieratám často vystavených potenciálnej infekcií, napr. poľovné psy, služobné psy a inak k zvieratám ktoré sú vystavené vplyvom parazitov minimálne.