Reprodukcia

Sučka

Priemerná dĺžka gravidity je 63 dní (58 – 70) počítané od prvého krytia.

Pôrod
Suka už niekoľko dní pred samotným pôrodom vykazuje typické príznaky ako sú nervozita, časté močenie vyhľadávanie prítomnosti majiteľa alebo naopak samoty, zväčšenie mliečnej žľazy a sekrécia mlieka. Krátko pred pôrodom si suka líže vulvu, zrýchlene dýcha a môže vykazovať kolikové bolesti.

Fázy pôrodu:
I. fáza – v tejto fáze je suka nervózna, môže sa chvieť, obzerá sa, vykazuje bolesti a zvýšenú frekvenciu dychu a pulzu. Dĺžka tejto fázy je 3–12 hodín u prvorodičiek a nadmerne nervóznych súk sa môže predĺžiť až na 24 hodín.
II. a III. Fáza – druhá fáza predstavuje vypudenie plodu a tretia vypudenie placenty. U súk sa tieto fázy prelínajú lebo placenty vychádzajú pravidelne medzi jednotlivými plodmi. Po vypudení mláďaťa suka prehryzne pupočnú šnúru a olizuje šteňa, tak sa odstraňujú plodové obaly a stimuluje dýchanie šteniatka. Dĺžka II. a III. fázy pôrodu závisí od počtu mláďat obvykle trvajú 2–6 hodín. Pri väčšom počte mláďat sa môžu predĺžiť až na 12–24 hodín. Intervali medzi pôrodmi jednotlivých šteniat sú nepravidelné 30 minút až 6 hodín. Po vypudení plodu odchádza placenta do 5–15 minút. Odchod poslednej placenty je ukončený do 2–3 hodín po poslednom plode a tým je pôrod ukončený.

Po pôrode môžeme pozorovať výtok, ktorý obvykle trvá 2–3 týždne.

 

Mačka

Priemerná dĺžka gravidity od termínu párenia je 63–66 dní.

Pôrod
Približne 24 hodín pred samotným pôrodom vykazuje mačka nervozitu, nechutenstvo, opuch vulvy s hlienovitým výtokom, opuch mliečnej žľazy so sekréciou mlieka.

Fázy pôrodu:
I. fáza – mačka je nervózna, prešľapuje, olizuje sa, môže zvracať, sťažene dýcha a pripravuje si hniezdo.
II. a III. fáza druhá fáza – vypudenie plodu a tretia fáza – vypudenie placenty sa prelínajú. Prvé mača býva vypudené do 30 – 60 minút od prasknutia plodového obalu. Potom sú mačiatka vypudzované v intervaloch 5 – 60 minút, často dve tesne za sebou s následnou pauzou 10 – 90 minút. Celková dĺžka II. a III. fázy pôrodu je 2 – 6 hodín. Posledná placenta odchádza 2 –3 hodiny po vypudení posledného plodu.

Príznaky sťaženého pôrodu
  • Suka gravidná dlhšie ako 70 dní bez príznakov pôrodu
  • intenzívne pôrodné bolesti po dobu 5 hodín bez vypudenia prvého plodu
  • intenzívne kontrakcie po dobu 30 minút bez vypudenia ďalšieho plodu
  • interval od posledného porodeného šteňaťa dlhší ako 6 hodín bez prítomnosti kontrakcií
  • u mačiek 12–24 hodín
  • výtok zelených plodových vôd bez vypudenia plodu 
  • narušenie celkového zdravotného stavu zvieraťa
  • celková doba pôrodu dlhšia ako 24 hodín
  • príznaky intoxikácie