Starostlivosť o Vás

Vaše názory nás zaujímajú a pomáhajú zvyšovať kvalitu našich služieb. Pomôžte nám aj vy svojou pripomienkou alebo názorom, s čím ste boli/ neboli spokojný.

Snažíme sa o dôveru, ktorá je nevyhnutná pri odoberaní anamnézy pacienta v prípade choroby. Anamnéza t.j. primárna informácia o zdravotnom stave, to čo vy vidíte doma, vonku, mimo ambulancie, ako sa pacient správa. Ambulancia je často miestom veľkého stresu a mnohé z príznakov pri vyšetrení nemusia byť viditeľné.

Dôvera zo strany pacienta, ale hlavne Vás ako chovateľa je nevyhnutnou súčasťou správnej terapie a zvyšuje jej efektivitu…

Prioritou nášho poslania je za čo najmenšieho stresu pre pacienta zvoliť rýchlo a efektívne vhodnú terapiu. Pomôžte nám riešiť problémy ktoré trápia našich oddaných spoločníkov… Uvedomujeme si, že pacient je súčasťou Vašej rodiny a je nevyhnutné k nemu tak pristupovať.

Na zlepšenie komunikácie a služieb sme pripravili dotazník spokojnosti a hlasovanie dôvery Vášho lekára. Obidva sú anonymné, vaše meno môžete uviesť dobrovolne.

Budeme sa snažiť reflektovať postreh, v prípade potreby vyriešime konkrétny problém osobne. Naliehavú sťažnosť, alebo problém pošlite na drvittek@vetline.sk.

 

Dotazník spokojnosti

Hlasovanie dôvery lekárovi