Tím VetLINE

Staviame na praxi a profesionalite našich lekárov. Garantom kvalitnéno prístupu lekárov k pacientom sú hlavní lekári MVDr. Peter VITTEK, MVDr. Miroslava LEHOTSKÁ. 

MVDr. Peter VITTEK

Hlavný Veterinárny Lekár Nemocnice VetLINE

Odborné zameranie:
Interná medicína /onkológia, oftalmológia/, chirurgia traumatológia - ortopédia, chirurgia mäkkých aj tvrdých tkanív

 • prax veterinárneho lekára 8r
 • stážovanie Veterinárna a Farmaceutická Univerzita Brno
 • aktívna participácia na klinických štúdiách
 • odborné semináre a workshopy KVLSR
 • publikácie odborných veterinárnych článkov
 • aktívna participácia na klinickej štúdií CEVA v oblasti veterinárnej kardiológie

e-mail: drvittek@vetline.sk

Pondelok

8:00 - 12:00
Staromestská

Utorok

8:00 - 12:00
Staromestská

Streda

8:00 - 12:00
Staromestská

Štvrtok

15:30 - 18:00
Staromestská

Piatok

8:00 - 12:00
Staromestská

MVDr. Miroslava LEHOTSKÁ

Veterinárna Lekárka, členka KVL SR

Odborné zameranie:

 • Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach
 • stážovanie pri vedeckej činosti veterinárnej univerzity v Košiciach
 • chirurgia mäkkých tkanív
 • gynekologický špecialista
 • publikácie odborných článkov
 • prax vo VetLINE 6 rokov

e-mail: drlehotska@vetline.sk

Pondelok

8:00 - 15:00
Staromestská

Utorok

14:00 - 20:00
Staromestská

Streda

8:00 - 15:00
Staromestská

Štvrtok

8:00 - 15:00
Staromestská

Piatok

8:00 - 15:00
Staromestská

MVDr. Martin MALČEK

Veterinárny Lekár

Odborné zameranie:

Interná medicína, chirurgia mäkkých tkanív psov, mačiek a drobných spoločenských zvierat.

 • 6r prax veterinárneho lekára

e-mail: drmalcek@vetline.sk

MVDr. Lucia KNIŠOVÁ

Veterinárna Lekárka

Odborné zameranie:

Interná medicína, chirurgia mäkkých tkanív psov, mačiek a drobných spoločenských zvierat.

e-mail: drknisova@vetline.sk

MVDr. Linda KOLČÁKOVÁ

Veterinárna Lekárka

Odborné zameranie:

Interná medicína, chirurgia mäkkých tkanív psov, mačiek a drobných spoločenských zvierat.

e-mail: drkolcakova@vetline.sk

MVDr. Martina VRABLICOVÁ

Veterinárna Lekárka

Odborné zameranie:

Interná medicína, chirurgia mäkkých tkanív psov, mačiek a drobných spoločenských zvierat.

e-mail: drvrablicova@vetline.sk

MVDr. Tamara ZIMANOVÁ

Veterinárna Lekárka

Odborné zameranie:

Interná medicína, chirurgia mäkkých tkanív psov, mačiek a drobných spoločenských zvierat.

e-mail: drzimanova@vetline.sk

Mgr. Veronika OČKOVÁ - momentálne na materskej dovolenke
 • Hlavný Ambulantný Asistent a veterinárny technik
 • Odborný Operačný Asistent
 • Predoperačná príprava pacienta
 • Laborant

Mgr. Matej BURIAN
 • Koordinátor 
 • Produktový špecialista
 • Školiteľ
 • Laborant
Margita VITTEKOVÁ
 • Finančný Kontroling všetkých prevádzok
 • Zásobovanie
 • Pracovník Recepcie v ambulancii vo Vrakuni a kontakt s klientom