Vakcinácie

Cena Vakcinácie VetLINE Pes DHPPIL R 16,95€
Cena Vakcinácie VetLINE Mačka RCPCH R 23,85€

Čo je vakcinácia a vakcína?

Vo vonkajšom prostredí striehne na našich domácich miláčikov veľké množstvo patogénnych agensov, ktoré môžu vážne ohroziť ich život. Vakcinácia je účinný spôsobom prevencie voči infekčným chorobám. Po aplikácii očkovacej látky do tela zvieraťa dochádza v priebehu 2 týždňov k aktívnej tvorbe protilátok. Očkovacia látka (vakcína) obsahuje infekčný agens, ktorý môže byť inaktivovaný (mŕtvy), alebo atenuovaný (oslabený), toto závisí od druhu vakcíny.

Kedy vakcinovať?

Mladý jedinec získava prvé protilátky ešte počas vývoja v maternici matky. Ich prestup je však značne obmedzený. Ďalší príjem nastáva v priebehu prvých 24–48 hodín života mláďaťa prostredníctvom kolostra (materské mlieko). Hladina týchto protilátok v priebehu života rýchlo klesá (do 6 – 8 týždňa). V tomto období prichádza na rad vakcinácia, ktorá hrá dôležitú úlohu počas celého života jedinca. Počas vakcinácie je nevyhnutné zvoliť vakcinačnú schému vhodnú pre konkrétneho jedinca a dodržať termíny revakcinácie. U primovakcinovaných zvierat je revakcinácia podmienkou dostatočnej tvorby protilátok.

Čo musí spĺňať zviera , ktoré má byť vakcinované?

Len zdravý organizmus dokáže navodiť dostatočnú tvorbu protilátok. Každý jedinec musí byť klinicky vyšetrený a po predchádzajúcom ochorení musí prejsť dostatočne dlhá doba nevyhnutná na regeneráciu organizmu. Dôležité je aj odčervenie, pretože prítomnosť parazitov navodzuje v organizme imunosupresiu a nedostatočnú tvorbu protilátok.

Aké druhy vakcinácií poznáme?

Do základnej vakcinačnej schémy zahrňujeme vakcínu proti psinke, infekčnej hepatitíde (zároveň laryngotracheitíde), parvoviróze, parainfluenze, leptospiróze a samozrejme besnote. Revakcinácia týchto ochorení je z hľadiska kvalitného života jedinca každoročne nevyhnutná. Aj napriek tomu, že zo zákona je u nás povinná jedine besnota.

Ďalšie typy vakcín sa využívajú na základe epizootologickej situácie v danom prostredí a zdravotného stavu jedinca. Patria sem Lymská borelióza, Koronaviróza, Microsporóza, Tetanus, Psincový kašeľ, Giardióza a Herpes vírusová choroba psov.