Vybavenie kliniky

Veterinárna klinika s nemocnicou VetLINE poskytuje kompletnú veterinárnu starostlivosť o malé zvieratá (pes, mačka, hlodavce, exotické zvieratá)

Hematologický a biochemický analyzátor

Vyšetrenie krvi kedykoľvek do 30min od odberu.  Disponujeme laboratórnym vybavením na rýchle a presné stanovenie krvných parametrov. Vyšetrujeme nasledovné parametre: krvný obraz diferenciál, ATL, AST, ALP, ureu, kreatinín, bilirubin, lipázu, glukózu, albumín,  celkový proteín, vápnik, fosfor, sodík, draslík, chloridy, cholesterol, amoniak a iné.

Vysokofrekvenčný Digitálny RTG prístroj

Rádiodiagnostika pacientov je nevyhnutná pri diagnostike zlomenín, nádorových ochorení a akútnych stavov, napríklad torzia žalúdka. Digitalizácia znižuje dávky žiarenia a umožňuje presnejšiu diagnostiku.

Ultrasonografický prístroj

Sonografické vyšetrenie využívame pri diagnostike gravidity, vyšetrení brušnej dutiny, štítnej žľazy, kardiologickom vyšetrení, dopler a echo.

Endoskop

Vyšetrenie nosnej dutiny, ústnej dutiny, hltanu, hrtanu, zvukovodov, žalúdka, tenkého čreva a kolónu. Neinvazívna metóda vyšetrenia prítomnosti cudzích predmetov, tumoróznych zmien a neinvazívny odber histologického materiálu.

Kyslíkový Generátor

Hrudná chirurgia, oxygenácia pacienta v hospitalizácií.

Hospitalizačné boxy

Pri nevyhnutnej intenzívnej starostlivosti o pacienta, disponujeme kapacitou 10 boxov. V akútnom stave je pacient monitorovaný automatickým systémom sledovania životných funkcií.

Digitálne EKG

Precízne digitálne vyšetrenie srdca

Digitálny Otoskop

Otoskopické vyšetrenie priamo pred klientom, interaktívne vysvetlenie ušného, nosného problému pacienta.

Prístroj na inhalačnú anestéziu

Moderne vybavená operačná sála zabezpečuje plynulý a bezpečný priebeh operácie. Zákroky vykonávame prevažne v inhalačnej anestézii pod dohľadom anesteziológa.

Močový analyzátor

Biochemické vyšetrenie moču na počkanie.

Sanitka

Mobilná Ambulancia, akútne stavy, transport pacienta s majiteľom.