Vysoký Krvný Tlak

Môj pes / mačka má vysoký krvný tlak?

Áno, aj Váš štvornohý miláčik môže trpieť vysokým krvným tlakom, tzv. hypertenziou.  Väčšinou je to dôsledok iných systémových ochorení (napr. diabetes mellitus, hypertyreóza, renálne zlyhanie, obezita,  feochromocytóm, iné endokrinné poruchy, etc.), kde sa označuje ako sekundárna hypertenzia. Príčina primárnej (esenciálnej) hypertenzie nie je dodnes celkom objasnená, pretože často chýba priamy ,dokázateľný zdroj hypertenzie. Niektoré klinické štúdie popisujú esenciálnu hypertenziu, no väčšina klinických prípadov vysokého krvného tlaku, boli popisované ako sekundárna komplikácia systémovej choroby.

Samozrejme existujú psie plemená (škótsky jelení pes, chrty), u ktorých je krvný tlak fyziologicky vyšší (približne o 15-20 mmHg). U mačiek nieje známa žiadna relevantná štúdia monitoru predispozičnej plemennej hypertenzie. 

Fyziologické údaje systémového krvného tlaku sú 150/95 mmHg. Pri zvýšení krvného tlaku na 180/120 mmHg a vyššie, hrozí vysoké riziko poškodenia dôležitých orgánov ako sú: obličky, očné sietnice, srdce a samozrejme najdôležitejšieho orgánu – mozgu.

Je niekoľko indikátorov hypertenzie, no v mnohých prípadoch sa na hypertenziu ako takú vzťahuje len okrajová pozornosť. Pravidelnou kontrolnou vitálnych funkcií , krvných testov, meraní krvného tlaku, je možné systémovú hypertenziu včas odhaliť a riešiť vhodnou medikamentóznou a dietologickou terapiou. 

Preventívne „wellness“ kontroly prevažne  geriatrických pacientov môžu výrazne znížiť morbiditu  a následnú mortalitu a tým predĺžiť Vaše spoločné chvíle.

MVDr. Pavol Kaňuch